Kalender Hijriah

Amalan Saat Haid

بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
1.     Membaca Al Qur’an
Pendapat terkuat dikalangan para ulama adalah diperbolehkan bagi seorang yang berhadas besar (seperti junub haid dan nifas) ataupun orang yang berhadas kecil untuk membaca Al Qur’an tanpa menyentuh mushaf. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menegaskan, “Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan pendapat masyhur dikalangan madzab Syafi’i dan Ahmad.” (Majmu’, 21/459) Hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut:
Tidak adanya dalil shahih dari Nabi ` yang melarang orang yang berhadas untuk membaca Al Qur’an. Semua hadits yang menyebutkan larangan diatas adalah hadits lemah sehingga tidak bisa dijadikan sandaran.
Nabi ` memerintahkan ‘Aisyah tatkala beliau sedang haid
فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى
Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan thawaf di Ka’bah hingga engkau suci.” (HR. Bukhari no. 305 dan Muslim no. 1211)
  Suatu yang diketahui bersama bahwa orang yang haji itu pasti berdzikir dan juga membaca Al Qur’an. (Shahih Fiqih Sunnah, 1/146)

2.    Dzikir dan doa
Terdapat hadits shahih dari Aisyah
 “Bahwasanya Nabi ` berdzikir kepada Allah di setiap keadaan.” (HR. Muslim No. 373)
Juga adanya perintah Nabi kepada para wanita haid untuk keluar di hari Idul Fitri,
 “Hendaknya mereka para wanita berada dibelakang orang-orang (yang sedang shalat Id) kemudian bertakbir dengan takbir mereka dan berdoa dengan doa mereka.” (HR. Bukhari No. 971 dan Muslim No. 890)
Dalil-dalil diatas menunjukkan wanita haid diperbolehkan untuk berdoa dan berdzikir.

3.   Mendatangi majelis ilmu yang diadakan di tempat selain masjid.
Wanita haid diperbolehkan mendatangi majelis ilmu atau majelis tahhfidzul Qur’an yang diadakan di rumah, sekolah dan tempat lainnya selain masjid. Sebagian ulama berpendapat wanita haid tidak diperbolehkan menetap di masjid. Keluar dari khilaf ulama adalah bentuk kehatihatian. Allahu a’lam.

4.   Sujud tilawah
Wanita haid diperbolehkan sujud tilawah, yaitu sujud ketika membaca ayat sajadah berdasarkan dalil shahih yang diriwayatkan  oleh Imam Bukhari No. 4862 bahwasanya suatu ketika Nabi ` membaca surat An Najm kemudian beliau sujud tilawah sementara kaum muslimin, orang musyrik dari golongan jin dan manusia ikut bersujud. Sujud tilawah tidaklah sama dengan sujud ketika shalat. Pada sujud tilawah tidak disyaratkan bersuci terlebih dahulu. (Shahih Fiqh Sunnah, 1/214).

5.   Bercengkrama dengan suami selain jima’.
Wanita haid boleh bercengkrama dengan suaminya selama bukan jima’ seperti makan minum bersama suami, melayani suami, tidur bersama suami dalam satu selimut, dll.
Dari ‘Aisyah beliau berkata,
“Aku pernah minum sementara aku sedang haid kemudian aku serahkan (minman tersebut) kepada Nabi `. Beliau pun meletakkan mulutnya ditempat aku minum kemudian beliau meminumnya. Aku menggigit daging dengan gigiku sementara aku sedang haid kemudian aku menyerahkannya kepada Nabi lalu beliau meletakkan mulutnya di bekas gigitanku.” (HR. Muslim No. 300)
Dari ‘Aisyah , beliau berkata,
 “Aku menyisir rambut Nabi ` sementara aku sedang haid.” (HR. Bukhari No. 295 dan Muslim No. 297)
Dari Ummu Salamah beliau berkata,
 “Suatu ketika aku berbaring bersama Nabi dalam satu kain selimut. Tiba-tiba aku mengalami haid. Aku pun keluar diam-diam kemudian memakai pakaian haidku. Beliau ` bertanya, ‘Apakah engkau sedang haid?’, ‘Benar.’ Jawabku. Lalu beliau memanggilku. Aku pun kembali berbaring bersama beliau dalam satu selimut.” (HR. Bukhari No. 298 dan Muslim No. 296)

6.    Memotong kuku dan rambut
Wanita haid diperbolehkan memotong kuku dan rambut. Tidak ada kewajiban untuk mengumpulkan bekas potongannya. Tidak ada dalil yang melarang wanita haid memotong kuku dan memerintahkan untuk mengumpulkan bekas potongannya.
Terdapat hadits shahih dari Nabi `, diriwayatkan oleh Hudzaifah dan dari Abu Hurairah tatkala Beliau ` menjelaskan tentang seorang yang junub, beliau mengatakan
 “Jasad seorang mukmin tidaklah najis.”
Dalam Shahih Al Hakim disebutkan,
 Baik hidup ataupun saat mati.”
 Saya tidak mengetahui dalil syar’i yang memakruhkan potong rambut dan kuku saat junub (ataupun saat haid-pen). Bahkan sebaliknya Nabi ` bersabda kepada orang yang baru masuk Islam,
 “Buanglah rambut yang menyertaimu selama masa kekafiran darimu dan berkhitanlah.” (HR. Abu Dawud No. 356)
Kemudian setelah itu beliau memerintahkan orang tadi untuk mandi. Beliau tidak memerintahkan agar khitan dan memotong rambut ditunda setelah mandi. Dari sabda beliau ini menunjukkan kedua hal tersebut boleh dilakukan. Mandi dulu atau potong rambut dulu. Demikian juga wanita haid diperintahkann untuk menyisir rambut saat mandi sementara sisiran rambut itu bisa merontokkan rambut.” (Majmu’ Fatawa, 21/120-121)
Yang dimaksud dengan menyisir rambut bagi wanita haid adalah hadits ‘Aisyah xsaat menunaikan haji Wada’. Beliau mengalami haid. Maka Nabi ` bersabda kepada Aisyah ,
 “Urailah kepangan rambutmu dan bersisirlah, mulailah untuk ibadah haji dan tinggalkan ibadah umrah.” (HR. Bukhari No. 1556 dan Muslim No. 1211)
Para ulama syafi’iyyah mengatakan dalam Tuhfatul Muhtaj (4/56), dalil dari madzab ini menunjukkan wanita haid boleh melakukannya (yaitu potong kuku, mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak).

7.    Memperbanyak istighfar untuk memohon ampun kepada Allah
8.   Membaca sholawat nabi
9.    Membaca atau mengamalkan Asmaul Husna
10. Membaca dan mengkaji kitab, seperti kitab kuning, tarjamah ataupun hadits-hadits lainnya dan membaca buku-buku tentang agama.
11.   Memberi makan pada orang yang berpuasa
12.  Memberi Shodaqoh
13. Menyampaikan atau berdakwah walau hanya satu ayat
14. Membaca Al-Ma’surat
15. Melakukan pekerjaan rumah
Demikian amalan ibbadah yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid, sehingga ketika haid, tidak ada alasan untuk kalah dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, menjadikan antum sebagai wanita dan ibu yang shaliha. Yang akan melahirkan generasi pejuang dan pendakwah yang shalih dan shaliha.
Wallohu a’lam
Referensi :

Panduan Praktis Wanita Haid karngan Umi Farikhah Abdul Mu’ti

Related Posts